Hållbara transporter 6 april 15.20 för allmänheten

Till intressenter inom ämnet hållbara transporter.

Hej

Flera aktörer aktiva i Norra Skaraborg vill bidra med en minskad klimatbelastning. Vi bjuder in dig till vår Mässa/arbetsdag om hållbara transporter, den 6:e april 2017.
Vi på Vänergymnasiet utbildar bla fordonsförare och mekaniker både för lastbilar och personbilar. I våra utbildningar ingår satsningar på att ge eleverna kunskaper om miljökörning, fossilfria bränslen, samt hållbara transportlösningar. Vi vill visa att hur fler arbetstillfällen kan skapas i Sverige i de näringar som finns i transportsektorn och närliggande områden som mekaniker. Även nya arbetstillfällen inom energisektorn med el, biogas, RME, HVO, vätgas, metanol och etanol där ca 18% av fordonsbränslet tillverkas av inhemska råvaror idag. Utbytet av olja och kol till förnyelsebar energi ökar för varje år. 2030 ska det vara klart. Vi har 12 år på oss så det gäller att skynda sig nu.
Vi planerar en aktivitet med föredrag och visningar av fordon kl 11.45 -15.00 för våra elever. På eftermiddagen, 15.20 -18.10, bjuder vi in allmänheten, våra APL-företag samt företrädare för verkstäder och kommuner i närområdet. Även eleverna och deras föräldrar är välkomna på eftermiddagen. Andra fordonsgymnasier bjuds också in.

Vi startar med lunch för elever och föreläsare kl 11.00. Därefter blir det föreläsningar i vår verkstadshall (VH 3) och visning av fordon. Om ni som visar fordon tillåter provkörning kan vi hjälpa till med att organisera detta tillsammans med er. Plats för material som de föreläsande företagen har med sig finns utanför och i lokalen. På eftermiddagen blir det sedan en liknande aktivitet mellan 15.20 – 18.10. Efteråt samlas föreläsarna för en kort reflektion om möjligheter till förbättringar inför 2018.

Med vänlig hälsning från Vänergymnasiet Jan Bertilsson/Lärare och initiativtagare

0706348418                    

Arne Tengvall/Rektor

050117074

Stefan Person/Delägare

Översiktligt program:

15.20 TYAS trailer Välkommen: Allmänheten och andra inbjudna: Skolor, Kommuner, APL-företag mfl
15.22 TYAS trailer Vänergymnasiet och TYA: Transport näringen en framtidsbransch. Vi behöver bli flera och vi behöver utbilda mera.
15.40 TYAS trailer Test- och demonstrationsplats Mariestad
16.00 TYAS trailer Motor Trend: Mirai mfl vätgasbilar och vätgas som drivmedel
16.30 TYAS trailer Finnveden – Volvo Trucks: Nya innovationer
1700 TYAS trailer Frågor från publiken. Visningar. Möjlighet att provköra.

TYAs körsimulator. Kaffe bord till publiken

     
18.10 Mässen Avslutning/utvärdering frukt till de medverkande.
Posted in Nyhetsblogg.