Klassernas schema

Du kan nu läsa ditt schema online om du klickar här (öppnas i nytt fönster). Börja med att välja vilken klass du går i uppe i hörnet till vänster.

Vänergymnasiets värdegrund

Vi på Vänergymnasiet, såväl elever, lärare och övrig personal, utgår från denna värdegrund.

Vänergymnasiets likabehandlingsplan

Sammanfattning av Vänergymnasiets likabehandlingsplan: Här på Vänergymnasiet har vi nollvision när det gäller all diskriminering och kränkande behandling som exempelvis kan handla om kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande behandling.

Skolmatsedel

Här hittar du aktuell skolmatsedel.

Information om busskort

Information om vad som gäller för dig som är berättigad till busskort