Information om busskort 2019-2020

Regler busskort 2017 – 2018

Information om vad som gäller för dig som är berättigad till busskort

Observera att Västtrafik har hårdare regler för er som går på Gymnasiet.

Glömmer du ditt skolkort hemma måste du själv betala resan till och från skolan. Vi som skola får inte lämna ut något intyg till gymnasieelever. Är kortet borttappat går du till mig på Expeditionen så beställer jag ett nytt och då kan du få ett tillfälligt skolkort du kan åka på tills det nya kommer. Observera att du får betala 300:- i administrativ avgift för det nya kortet.
Blir kortet stulet så anmäl detta till mig genast så beställer jag ett nytt. Kan du visa upp en polisanmälan så behöver du inte betala 300:- och inte heller om kortet är defekt/trasigt (om du själv inte förstört det pga att du varit oaktsam om det).
Kom ihåg att kortet är personligt och att du kan få böta eller få kortet indraget om det missbrukas. Läs det “lilla infobladet” som medföljer busskortet noga, där står om regler och giltighetstid mm.

Var rädd om ditt skolkort! Det gäller ända till september 2020.

Har du några frågor så hör av dig till mig

Stefan Persson