Vänergymnasiets Likabehandlingsplan

Sammanfattning av Vänergymnasiets likabehandlingsplan:

Här på Vänergymnasiet har vi nollvision när det gäller all diskriminering och kränkande behandling som exempelvis kan handla om kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande behandling.

Det är allas gemensamma ansvar att alla känner sig delaktiga, trygga och sedda. Alla anställda på skolan, alla elever och vårdnadshavare, ska få information om vår likabehandlingsplan och skolans arbete med denna. Vi arbetar aktivt för att alla ska må bra och att alla är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Om du som elev känner dig kränkt eller ser att någon är utsatt ska du genast prata med någon av skolans personal. Du kan också vända dig till elevrådsstyrelsen på skolan.

En bra skola skapas tillsammans!

Här kan du ladda ned vår Likabehandlingsplan LÅ 20-21