Våra trivselregler för elever

Dessa regler gäller för dig som är elev på Vänergymnasiet. Vi har några enkla krav på dig som elev och det är att du skall:

Ha mobiltelefonen avstängd under pågående lektion.

Komma i tid till lektionerna och ta med det material som behövs.

Hjälpa till att hålla skolan ren och fräsch.

Inte röka på skolans område, vilket ur miljösynpunkt är till det bästa för alla.

Vara schysst mot alla i din omgivning.

Obligatorisk närvaro

Gymnasieskolan är frivillig att gå, du har själv valt att läsa just här hos oss på Vänergymnasiet.

Det är viktigt att tänka på att när man väl tackat ja till en plats på Gymnasieskolan så är det obligatorisk närvaro som gäller.

All ogiltig frånvaro rapporteras till CSN (Centrala Studiestöds Nämnden). För stor frånvaro leder till att ditt studiebidrag dras in.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk är det viktigt att du eller din målsman (om du är under 18 år) ringer och meddelar detta till skolan samt eventuell APU-plats före kl.9.00 den dagen det gäller.

Expeditionen tel. 0501-170 70

Lärarrummet 0501-170 71