Vänergymnasiets värdegrund

Vi på Vänergymnasiet, såväl elever, lärare och övrig personal, utgår från denna värdegrund:

  • Ansvar – Alla har möjlighet att ta ansvar för både sig själv och andra.
  • Hänsyn– Visas genom att respektera sig själv och andra samt visa förståelse för andra människor.
  • Delaktighet – Visas genom att lyssna på andra och att framföra sina egna åsikter.
  • Trygghet –  Trygghet är en grundläggande förutsättning för lärande och en rättighet för alla. En viktig utgångspunkt för var och en är att våga vara sig själv och utgå från att alla visar ett    positivt bemötande. Ingen kränkande behandling får förekomma.
  • Lika värde – Alla ska bemötas med hänsyn och respekt.
  • Trivsel – Alla skall tillsammans arbeta för att vi skall känna gemenskap och glädje och ha en trivsam miljö.