ATT ARBETA SOM YRKESFÖRARE-OCH DESS MÖJLIGHETER

Alla yrkesförare kör förstås lastbil men somliga gör det mer än andra. Det beror förstås på vilken typ av lastbilsförarjobb man har. Enligt TYA, som är Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd kan en yrkesförare med specialkompetens arbeta som: Distributionsförare Bohags- och flyttbilsförare Fjärrbils-/utlandsförare Bygg- och anläggningsförare Kranbilsförare Specialtransportsförare Liftdumper-och lastväxlarförare Renhållningsförare Slam- och spolbilsförare Tank- och bulkbilsförare Djurtransportförare Skogstransportförare/timmerbil

Det finns som regel gott om kundkontakter och många utvecklingsmöjligheter. Du kan köra olika slags fordon och därmed göra mycket skiftande yrkesförarjobb. Du kan utvecklas inom företaget och exempelvis bli handledare, instruktör eller transportledare. Starta eget företag som åkare och bli din egna arbetsgivare.

Det finns också möjligheter till vidare studier inom transporter och logistik exempelvis vid Malmö Högskola på Transport och Managementprogrammet. Du kan också gå i dina lärares fotspår och utbilda dig till yrkeslärare och sprida dina kunskaper vidare.

Det är en härlig känsla att bränna iväg i solnedgången mot okända destinationer.

Rickard Aronsson transportlärare

Skulle du av någon anledning efter din utbildning vid vårt Fordons- och transportprogram inriktning transport känna att du inte vill ut på vägarna och köra lastbil så finns det ett annat alternativ. Det är att du jobbar på en terminal och med lagerarbete. Då kommer ditt truckkort väl till pass och dina kunskaper om transportbranschen likaså. I takt med att handeln ökar så växer behovet av transporter. Gemensamt för alla framtidsvägar här ovan inom transportsektorn är att det finns en stark och växande efterfrågan på personal.
Med detta vill vi på Vänergymnasiet visa på de möjligheter som finns efter fordonsprogrammet med inriktning transport. Hittar du något här som låter lockande och intressant så kanske Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport vid Vänergymnasiet i Mariestad är en utbildning för dig!

Välkommen med din ansökan!